Fundusze EuropejskieDakor Demut Spółka Jawna prowadzi w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” projekt pt.:

„Nowa technologia wytwarzania rurowych złączy izolujących”

W ramach zapytania ofertowego Politechnika Poznańska została wybrana jako wykonawca tego projektu.

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania rurowych złączy izolujących. Proponowana nowa koncepcja produkcji monobloków całkowicie likwiduje potrzebę spawania obwodowego przy ich montażu. Wymaga to jednak nie tylko zmiany procesu technologicznego obróbki i montażu, ale również wiąże się ze zmianą samej konstrukcji monobloku. Liczba elementów składowych monobloku ulega w tym przypadku ekstremalnemu zmniejszeniu do dwóch części stalowych, tj. odpowiednio ukształtowanych końcówek rurowych oraz jednej walcowej przekładki dielektrycznej. Przebieg procesu wytwarzania monobloku obejmuje wówczas: •mechaniczne ukształtowanie części zewnętrznej powierzchni jednej końcówki rurowej oraz nadanie jej formy nachylonych pierścieniowych rowków, •plastyczne spęczenie kielichowe drugiej końcówki rurowej, wraz z nadaniem jej powierzchni wewnętrznej formy rowków pierścieniowych, •osadzenie (na prasie) walcowej przekładki dielektrycznej w rowkowanym wewnętrznie kielichu końcówki rurowej, •wciśnięcie (na prasie) rowkowanej zewnętrznie końcówki rurowej w przekładkę walcową osadzoną w kielichu końcówki rurowej.

Główne zadania projektu to;

1. OPRACOWANIE NOWEJ KONSTRUKCJI MONOBLOKU I JEJ WERYFIKACJAOBLICZENIOWA

2. OPRACOWANIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA I MONTAŻU MONOBLOKU ORAZ BADANIA EKSPERYMENTALNE ELEMENTÓW

3. BADANIA EKSPERYMENTALNE PROTOTYPÓW MONOBLOKÓW WYKONANYCH W NOWEJ TECHNOLOGII

Wartość projektu brutto 487 080 zł oraz dofinansowanie 316 800 zł.